PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Zware Transportvoertuigen

Cursus Zware Transportvoertuigen ARTTM 3.0 Advanced Rescue Technology -Technische Hulpverlening bij Verkeersongevallen

De zware voertuigtechniek heeft zich de laatste jaren misschien nog wel meer ontwikkeld dan de lichte voertuigtechniek. Behalve nieuwe materialen, elektronica en constructies, kwam en komt er steeds ook nieuwe wetgeving en strengere regelgeving. Veiligheid van zowel chauffeur, passagiers, lading en overige weggebruikers staat hierbij centraal. Ongevallen met zware transportvoertuigen als bus, trein en vrachtwagen, hebben vaak bijzondere kenmerken en complexe omstandigheden. Dat stelt speciale eisen aan zowel de technische als medische hulpverlening. Ongevallen bovendien waar grote groepen slachtoffers bij betrokken zijn, maken vaak grote indruk op de hulpverleners. Toch is het juist op die momenten van cruciaal belang dat zij accuraat kunnen beslissen en doeltreffend handelen. Traumazorg is een teamsport: het slachtoffer wint alleen door samenwerking.

Technisch hulpverleners moeten dan ook altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de zware voertuigtechniek en van de nieuwste inzichten in technische hulpverlening. Om snel, veilig en adequaat hulp te bieden. Daar komt bij dat technische hulpverlening aan vrachtwagens met of zonder lading niet te vergelijken is met die aan transportvoertuigen voor personen, zoals bussen en treinen. Om die reden zijn hiervoor twee aparte trainingsdagen ontwikkeld:

Inhoud van de training voor vrachtwagens:
Tijdens deze training komen juist die technische ontwikkelingen en aspecten van vrachtwagens en hun specifieke lading aan bod, die belangrijk zijn voor de technische hulpverlener. De cursist leert waar eventuele gevaren vandaan kunnen komen, hoe die te herkennen en ze te elimineren.

's Middags leert hij door het naspelen van waarheidsgetrouwe scenario's de geleerde theorie toepassen in de praktijk. Een belangrijk onderdeel van de training is de taakverdeling binnen een team. Alles is gericht op een zo efficiënt mogelijke inzet van de teamleden en een zo effectief mogelijke samenwerking met andere hulpteams. Tijdens de oefeningen leert de deelnemer tevens de verschillende bevrijdingstechnieken voor specifieke vrachtwagens juist uitvoeren.

Inhoud van de training voor bussen en treinen:
Tijdens deze training krijgen de deelnemers inzicht in de technische opbouw van bussen en treinen, in het herkennen van en correct omgaan met gevaarlijke situaties en in multidisciplinair samenwerken. De theorie behandelt bovendien de kenmerken van vervoermiddelen voor personen en de specifieke eisen die bij ongevallen hiermee aan de technische hulpverlening gesteld worden.

's Middags wordt in waarheidsgetrouwe scenario's getraind hoe je de theorie in de praktijk moet toepassen. Een belangrijk onderdeel is de onderlinge samenwerking in een team en de samenwerking van de technische en medische teams met elkaar.

Tijdens de oefeningen leer je eveneens de specifieke bevrijdingstechnieken bij bus- en treinongevallen.

Aan het eind van deze cursus beheers je:

 • De technische samenstelling van de verschillende vrachtwagens of van bussen en treinen.
 • De meest belangrijke handelingen die nodig zijn voor de technische hulpverlening bij ongevallen met vrachtwagens of bussen en treinen.
 • De verschillende veiligheidsaspecten van vrachtwagens of bussen en treinen.
 • De ARTTM 5-stappen-methode, zowel de theorie als de foutloze toepassing in de praktijk (benadering in teamverband).
 • De verschillende bevrijdingstechnieken voor zware transportvoertuigen.
 • Herkenning en bestrijding van de valkuilen van de verschillende bevrijdingstechnieken.
 • De nieuwste medische inzichten.
 • De taakverdeling die nodig is voor multidisciplinaire samenwerking.


Resultaat:

Deze cursus is een onmisbare bijscholing voor professionele teams technische hulpverleners. Wanneer het hele team tegelijk deze cursus volgt, beschikt iedereen gelijktijdig over hetzelfde kennisniveau. Dit is noodzakelijk voor de vereiste taakverdeling en samenwerking binnen het team, en vooral voor een perfecte samenwerking met de teams van andere hulpverleningsdiensten.
Elke cursist krijgt na afloop een geldig deelnamecertificaat.

Deelname:

 • Deze training biedt plaats aan maximaal 7 deelnemers per instructeur.
 • De training bestaat uit 2 cursusdagen met in de ochtend het theoriegedeelte en in de middag de praktijkoefeningen.
 • De training wordt verzorgd door gespecialiseerde instructeurs.
 • De training kan naar wens bij u op locatie worden gegeven of in een speciaal geoutilleerd trainingscentrum bij u in de buurt.
 • De deelnameprijs is afhankelijk van de locatie (in company of trainingscentrum), aantal cursisten, aantal trainingsmomenten, wel of geen catering etc. en daarom op aanvraag. De geoffreerde prijs is wel altijd inclusief lesmateriaal, BTW en deelnamecertificaat. Informeer naar de aantrekkelijke kortingen bij deelname van meerdere manschappen.

Overige trainingen. Over de lezingen. Offerte aanvragen. Over referenties.

Testiminials PTGoes