PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Bijscholing Lichte Transportvoertuigen

Bijscholing Lichte Transportvoertuigen ARTTM 2.0 Advanced Rescue Technology -Technische Hulpverlening bij Verkeersongevallen

Technische hulpverlening is altijd in beweging. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen is bijscholen heel belangrijk. Het is vooral de voertuigindustrie waar de vernieuwingen elkaar snel opvolgen. De inzichten voor veilige hulpverlening moeten daarop aangepast worden en zodoende regelmatig bijgesteld.

Inhoud van de bijscholingscursus ARTTM 2.0:

De bijscholingscursus is bedoeld voor manschappen van een professionele hulpverleningsinstantie, zoals politie, ambulance of brandweer. Zij hebben al eerder met goed gevolg de basiscursus 2.0 ARTTM of een soortgelijke opleiding gevolgd.

De bijscholingscursus ARTTM 2.0 begint met een theoretische update. Hierin wordt aandacht besteed aan de belangrijkste veranderingen in de voertuigtechniek en in de Technische Hulp Verlening. Eén of enkele van die veranderingen worden vervolgens behandeld in een praktijkscenario, waarbij de deelnemers oefenen met (nieuw) gereedschap en nieuwe technieken.

Het middagprogramma staat in het teken van gewijzigde inzetmethodieken, meestentijds gecombineerd met opfrissing van de ARTTM 5-stappen methode (benadering in teamverband) en de introductie van nieuwe of verfijnde bevrijdingstechnieken.

Resultaat van deze bijscholing:

Na deze bijscholingscursus is de cursist weer helemaal op de hoogte van:

  • de meest recente veranderingen in de lichte voertuigtechniek.
  • de nieuwste veiligheidsvoorzieningen.
  • de geactualiseerde 2.0 ARTTM5 stappen inzet (benadering in teamverband) .
  • de belangrijkste nieuwe bevrijdingstechnieken en het toepassen ervan.


Deelname:

  • Per bijscholingsgroep geldt een maximum van 7 personen per instructeur.
  • De bijscholing wordt gegeven door deskundige instructeurs uit het vak.
  • De bijscholing bevat 2 modules en beslaat 2 dagdelen.
  • De bijscholing kan naar wens in company worden gegeven of in een speciaal trainingscentrum bij u in de buurt.
  • De deelnameprijs is afhankelijk van de locatie (in company of trainingscentrum), aantal cursisten, aantal trainingsmomenten, wel of geen catering etc. en daarom op aanvraag. De geoffreerde prijs is wel altijd inclusief lesmateriaal, BTW en deelnamecertificaat. Informeer naar de aantrekkelijke kortingen bij deelname van meerdere manschappen.

Over de lezingen. Offerte aanvragen. Over referenties.

Testiminials PTGoes