PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Firexpress

Firexpress

Een woningbrand, natuurbrand, industriebrand, geen enkele brand is hetzelfde. Sterker nog, al woedt de brand op één plek, hij kan meerdere brandhaarden hebben en van verschillende aard bovendien. Vaste stoffen (klasse A), vloeistoffen (klasse B), gassen (klasse C) en elektrische installaties (klasse E).

Vloeistofbranden worden geblust door een filmlaag aan te brengen over de brand. Die neemt de zuurstof weg, waardoor de brand dooft. Bij andere soorten wordt geblust met water -al dan niet in combinatie met blusschuim- om de temperatuur te verlagen. Het water verdampt, er ontstaat stoom die de brand koelt en de energie in de brandhaard neemt af. Dit effect wordt versneld door te blussen met zo klein mogelijke waterdruppels.

Elk type brand vraagt dus zijn eigen specifieke blustechnieken en blusmiddelen, die ook nog eens gelijktijdig ingezet moeten kunnen worden. Het Deense Firexpress ontwikkelde de ongeëvenaarde watermist- of micronevel blustechniek met multifunctioneel blussysteem en bluslans. De techniek werkt met extreem kleine waterdruppeltjes en is met veel minder water toch veel effectiever dan de traditionele blussystemen. De pomp- of perslucht aangedreven blussystemen met de dual nozzel bluslans zijn bovendien multifunctioneel, 360° wendbaar en kunnen heel eenvoudig op of in bestaand materieel worden geplaatst.

De voordelen van Firexpress. De werking Firexpress. De vier brandsoorten. Producten Firexpress.

 

Werking Firexpress <als factsheet te lezen en/of te downloaden in pdf>

Zie subpagina

 

Testiminials PTGoes