PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Actueel

Trainingen Zware Hulpverlening Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

in de afgelopen maanden zijn de HV kazernes van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond district Zuid-Hollandse Eilanden bijgeschoold in theorie en pratijk. Dit op maat gemaakte pakket voorzag in therorie en praktijk trainingen. In Theorie is gekozen voor een introductie op het gebied van ongevallen met landbouw machines. Hierin wordt de hedendaagse tractor en enkele machines nader bekeken, vooral hoe we deze veilig kunnen stellen in een ongevalssituatie. Daarnaast zijn op het gebied van vrachtwagens de nieuwe ontwikkelingen doorgenomen die van invloed kunnen zijn op een snelle veilige bevrijding van een inzittende. De praktijk bestond uit een avond ervaring opdoen bij het stabiliseren en open knippen van een vrachtwagen. Gezien er in dit verzorgingsgebied steeds meer en meer vrachtwagens rijden is de kans op ongevallen met vrachtwagens steeds groter. met veel plezier hebben we onze kennis over gedragen aan de zeer gemotiveerde teams uit dit district.

 

Terug naar overzicht
Testiminials PTGoes