PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Actueel

Train de Trainer Vrachtwagens Brabant Noord

in Maart zijn 6 kerninstructeurs van de veiligheidsregio Brabant Noord geschoold in het instructie verzorgen voot THV vrachtwagen ongevallen. Deze 6 instructeurs gaan de 6 nieuw gevormde THV teams in de Veiligheidsregio Brabant Noord opleiden in het afhandelen van vrachtwagen ongevallen.

in het eerste overleg is gesproken om alle 6 de teams volledig extern op te leiden. Het budget was hier echter niet toereikend voor. In goed overleg met de afdeling Vakbekwaamheid is er een cursus opgezet die aan alle verwachting kon voldoen. Na een sollicitatie ronde zijn er 6 kandidaten aangesteld om deze opleiding te volgen.

Op het oefencentrum van Brandweer Midden-West Brabant in Tilburg is er 3 dagen intensief getraind om de instructeurs voor te bereiden op hun nieuwe taak. Gedurende de opleiding was er in theorie als in praktijk voldoende ruimte voor discusie, overleggen en uitproberen. zo werden de instructeurs getraind op het herkennen van de valkuilen en de snelle mogelijkheden om de slachtoffers te benaderen en te bevrijden.

Inmiddels is de inerne scholing in de regio Brabant-Noord van start gegaan. de eerste cursisten zijn erg enthosiast over de opeliding. Wij wensen de instructeurs dan ook veel succes bij het vervolg van deze scholing.

Terug naar overzicht
Testiminials PTGoes